ค่าผ่านทาง มนุษยธรรมของการรุกรานของรัสเซีย หลังจากหลายเดือนของการเพิ่มกำลังทหารตามแนวชายแดนของยูเครน การบุกรุกอย่างกว้างขวางของกองทัพรัสเซียในยูเครนแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดจากมุมมองด้านมนุษยธรรมและการคุ้มครองพลเรือน ผลกระทบด้านมนุษยธรรมอันเนื่องมาจากการทิ้งระเบิดและการปฏิบัติการทางทหาร ของรัสเซียที่ อยู่ใกล้และรอบๆ ศูนย์ประชากรพลเรือน รวมถึงการสูญเสียชีวิตและความเสียหายต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือน ตลอดจนการหยุดชะงักของบริการพื้นฐานในพื้นที่ที่มีกองกำลังรัสเซียอยู่

ค่าผ่านทาง มนุษยธรรมของการรุกรานของรัสเซีย หลังจากหลายเดือนของการเพิ่มกำลังทหารตามแนวชายแดนของยูเครน การบุกรุกอย่างกว้างขวางของ

หน่วยข่าวกรองสหรัฐ ช่วยยูเครนปกป้องการป้องกันทางอากาศ

ค่าผ่านทาง มนุษยธรรมและการป้องกันการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

การโจมตีอย่างครอบคลุมของรัสเซียรวมถึงการใช้ขีปนาวุธระยะสั้นและระยะยาวกว่า 160 ลูกร่วมกับการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตบนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของยูเครน และการใช้งานที่ชัดเจนของกองกำลังรบที่ไม่ปกติประเภทต่างๆ การรุกรานอย่างกว้างขวางของรัสเซียจำกัดเส้นทางการอพยพที่อาจเกิดขึ้น โดยจำกัดทางเลือกสำหรับพลเรือนที่ต้องการหลบหนีจากความขัดแย้งและความรุนแรง การโจมตีด้วยขีปนาวุธและการบุกรุกที่ไกลออกไปทางตะวันตกที่ลวิฟอาจขัดขวางการเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกไปยังรัฐเพื่อนบ้าน บังคับให้บางส่วนต้องหาที่หลบภัยที่อื่นในยูเครน ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแผนการทหารในอนาคตของรัสเซียทำให้เกิดความเครียดมากขึ้น

บัญชีเบื้องต้นรายงาน ผู้เสียชีวิตใน ยูเครนเกือบ 140 รายและผู้พลัดถิ่นกว่า 100,000 คนจากการบุกรุก จำนวนพลเรือนที่เสียชีวิตปฏิเสธผลกระทบด้านมนุษยธรรมในวงกว้างของการบุกรุก กิจกรรมทางทหารของรัสเซียในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นการละเลยหลักการพื้นฐานของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างป่าเถื่อน ซึ่งรวมถึงความพยายามที่จะไว้ชีวิตพลเรือนและทรัพย์สินของพลเรือน ในซีเรีย การโจมตีทางอากาศของรัสเซียมุ่งเป้าไปที่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่จำเป็นอื่น ๆ โดยตรง ในขณะที่ทหารรับจ้าง Wagner Group ได้ก่อเหตุทารุณในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง โมซัมบิก และมาลี รัฐบาลยูเครนประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าจะมีการแจกจ่ายปืนไรเฟิลจู่โจมให้กับประชาชน ด้วยโอกาสที่จะมีการก่อความไม่สงบที่ยาวนานและเป็นอันตรายถึงชีวิตในอนาคต

ความคาดหวังของการทำสงครามในเมืองที่ยืดเยื้อกับนักสู้ที่ไม่ปกติจากรัสเซียและยูเครนจะมีผลกระทบด้านมนุษยธรรมอย่างมากอย่างไม่ต้องสงสัย การต่อสู้แบบมีเสียงแหลมในสภาพแวดล้อมในเมืองสร้างความเสียหายอย่างกว้างขวางต่อโครงสร้างพื้นฐาน โดยจะส่งผลกระทบกับพลเรือนหากน้ำ สุขาภิบาล และระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ การติดอาวุธของพลเรือนจะทำให้เกิดคำถามสำคัญเกี่ยวกับการแยกนักสู้ออกจากพลเรือน

องค์กรด้านมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ ควรผลักดันให้ปูตินต่อต้านการใช้ภาษาเพื่อการพิจารณาด้านมนุษยธรรมและการป้องกันการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยทันทีเพื่อเป็นเหตุผลในการรุกรานยูเครน แม้ว่าจะไม่ใช่กลวิธีใหม่ แต่การใช้คำศัพท์นี้เพื่อพิสูจน์การจู่โจมขอบเขตนี้และขยายขนาดโดยไม่ได้ยั่วยุจะเป็นอันตรายต่อความพยายามที่เป็นความจริง จริงใจ และจำเป็นในการเฝ้าติดตาม ป้องกัน และนำมาพิจารณาผู้กระทำความผิดในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่แท้จริง

สนับสนุนโดย : ufabet1688 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o