ภัยแล้งในแอฟริกา แย่ที่สุดในรอบ 40 ปี แอฟริกา (HoA) ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกครั้ง โดยมีรายงานของสหประชาชาติที่มีประชากรกว่า 20 ล้านคน และเด็กอย่างน้อย 10 ล้านคนเผชิญกับภาวะแห้งแล้งอย่างรุนแรง

ภัยแล้งในแอฟริกา แย่ที่สุดในรอบ 40 ปี แอฟริกา (HoA) ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกครั้ง

ไบเดนประกาศโรคฝีดาษ เป็นภาวะฉุกเฉิน

ภัยแล้งในแอฟริกา และเงินทุนต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์

ความช่วยเหลือที่จำเป็นอย่างยิ่งจากหน่วยงานของสหประชาชาติ (World Food Program (WFP), UNHCR และ UNICEF) ถูกจำกัดเนื่องจากขาดเงินบริจาคจากประเทศสมาชิก WFP ถูกบังคับให้ลดอาหารปันส่วนลงครึ่งหนึ่งเนื่องจาก “เงินทุนต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์”

จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนต่างๆ ของภูมิภาคเข้าสู่ภาวะกันดารอาหาร” การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและการผลิตอาหารจากสงครามในยูเครนทำให้เกิดวิกฤตการณ์ดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้ราคาอาหารสูงขึ้นอย่างมาก และจำกัดความพร้อมในการให้บริการ

เกษตรกรรมในภูมิภาคนี้ถูกทำลายลงทุกปี อุณหภูมิที่สูงขึ้นและปริมาณน้ำฝนที่ลดลงทุกปี ความไม่มั่นคงด้านอาหารในภูมิภาคที่มีประชากรยากจนที่สุดในโลกจำนวนหนึ่ง กำลังทวีความรุนแรงขึ้นพร้อมกับภัยคุกคามจากความอดอยากที่กำลังจะเกิดขึ้น

และราคาอาหารก็พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ปศุสัตว์เสียชีวิต ในเอธิโอเปียประเทศเดียวมีปศุสัตว์เสียชีวิต 2.1 ล้านตัวและ 22 ล้านตัวตกอยู่ในความเสี่ยง เป็นอิสระจากการผลิตน้ำนมเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ซึ่งเป็นแหล่งโภชนาการหลักสำหรับเด็กเล็ก ภาวะทุพโภชนาการในเด็กเพิ่มขึ้นและผู้คนจำนวนมากต้องพลัดถิ่น เอธิโอเปีย เคนยา โซมาเลีย จิบูตี และเอริเทรีย ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบสี่สิบปี

ผลกระทบต่อชุมชนในชนบทและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก ยูนิเซฟประเมินว่าเด็ก 2 ล้านคนจำเป็นต้องได้รับการรักษา “ภาวะทุพโภชนาการ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอธิโอเปียและในดินแดนที่แห้งแล้งทางตอนเหนือของเคนยาและโซมาเลีย ซึ่งภัยแล้งรุนแรงที่สุด

นอกจากการทำลายล้างการผลิตอาหารแล้ว ความแห้งแล้งยังทำให้วิกฤตน้ำในพื้นที่รุนแรงขึ้น โดยองค์การสหประชาชาติกล่าวว่า ประชาชน 8.5 ล้านคน (รวมถึงเด็ก 4.2 ล้านคน) ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในเอธิโอเปีย ซึ่งประชากรราว 60 เปอร์เซ็นต์ (ประมาณ 70 ล้านคน) ไม่สามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดไม่ว่าจะมีหรือไม่มีภัยแล้ง

สถานการณ์ก็เลวร้าย ลำธาร บ่อน้ำ กำลังแห้งหรือแห้งสนิท แหล่งน้ำปลอดเชื้อดังกล่าวปนเปื้อนด้วยของเสียจากสัตว์และมนุษย์ เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคที่เกิดจากน้ำ อหิวาตกโรค และท้องร่วง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีในประเทศ กรณีของโรคหัดยังเพิ่มขึ้นในอัตราที่น่าตกใจในเอธิโอเปียและโซมาเลียส่งผลให้เสียชีวิตในบางกรณี

สนับสนุนโดย : ufa168

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o