แหล่งน้ำจะน้อยลง เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แหล่งน้ำจะผันผวนมากขึ้นเรื่อยๆ และคาดเดาได้ยากขึ้นเรื่อยๆ ในภูมิภาคที่มีหิมะปกคลุมทั่วทั้งซีกโลกเหนือภายในปลายศตวรรษนี้ ตามรายงานการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบใหม่ที่ครอบคลุมซึ่งนำโดยศูนย์วิจัยบรรยากาศแห่งชาติ (NCAR)

แหล่งน้ำจะน้อยลง เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แหล่งน้ำจะผันผวนมากขึ้นเรื่อยๆ และคาดเดาได้ยากขึ้นเรื่อยๆ ในภูมิภาคที่มีหิมะปกคลุมทั่ว

ยอดผู้เสียชีวิต ในฉนวนกาซาเพิ่ม

แหล่งน้ำจะน้อยลง คาดเดาได้ยากขึ้นเรื่อยๆ

ทีมวิจัยพบว่าแม้ในพื้นที่ที่มีปริมาณฝนเท่ากัน กระแสน้ำก็จะผันแปรและคาดเดาไม่ได้มากขึ้น เนื่องจากสโนว์แพ็คลดลงในอนาคตอันอบอุ่นและไม่สามารถให้การไหลบ่าที่เชื่อถือได้ ปริมาณและระยะเวลาของแหล่งน้ำจะต้องพึ่งพาฝนเป็นระยะๆ มากขึ้น Will Wieder นักวิทยาศาสตร์จาก NCAR ผู้เขียนหลักกล่าวว่า

“ผู้จัดการน้ำจะอยู่ในความตั้งใจของเหตุการณ์การตกตะกอนแต่ละครั้งแทนที่จะมีเวลาสี่ถึงหกเดือนในการคาดการณ์หิมะละลายและการไหลบ่า” “ระบบการจัดการน้ำในพื้นที่ที่มีหิมะปกคลุมอยู่บนพื้นฐานของการคาดการณ์ของสโนว์แพ็คและการไหลบ่า และความสามารถในการคาดการณ์ส่วนใหญ่นั้นอาจหายไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

การสังเกตพบว่าสโนว์แพ็คละลายเร็วขึ้นและลดลงในหลายภูมิภาค นักวิทยาศาสตร์พบว่าการลดลงนี้จะเด่นชัดในช่วงปลายศตวรรษที่ปริมาณน้ำที่บรรจุในสโนว์แพ็คเมื่อสิ้นสุดฤดูหนาวโดยเฉลี่ยในส่วนของเทือกเขาร็อกกีของสหรัฐอาจลดลงเกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ การเปลี่ยนแปลงของการไหลบ่าและการไหลของกระแสน้ำมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศที่ต้องพึ่งพาน้ำที่เชื่อถือได้จากหิมะ

การศึกษาเตือน แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่เหมือนกันในทุกภูมิภาค แต่วันที่ไม่มีหิมะและฤดูปลูกที่ยาวนานขึ้นจะสร้างความเดือดร้อนให้กับทรัพยากรน้ำ ทำให้ดินแห้งในหลายพื้นที่ และเพิ่มความเสี่ยงจากไฟไหม้ การศึกษาสันนิษฐานว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังคงดำเนินต่อไปในอัตราที่สูง

นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ขั้นสูงเพื่อกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับอนาคตของแหล่งน้ำ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและการตกตะกอนจะเปลี่ยนแปลงการสะสมของหิมะและรูปแบบการไหลบ่าของหิมะในซีกโลกเหนือ แม้ว่าการวิจัยในอดีตจะพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อความพร้อมของน้ำ แต่การศึกษาใหม่มุ่งเน้นไปที่ความแปรปรวนที่เพิ่มขึ้นของแหล่งน้ำ

สนับสนุนโดย : สมัคร gclub

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o