โครงการ ความมั่นคงด้านอาหารโลก ความมั่นคงด้านอาหารของโลกเสื่อมถอยลงเป็นเวลาหลายปีก่อนปี 2020 และโควิด-19 เปิดเผยช่องโหว่ทั่วทั้งระบบ การพลิกกลับของแนวโน้มความไม่มั่นคงด้านอาหารในปัจจุบันจำเป็นต้องมีความมุ่งมั่นใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ และการดำเนินการที่กล้าหาญในทุกภาคส่วน

โครงการ ความมั่นคงด้านอาหารโลก ความมั่นคงด้านอาหารของโลกเสื่อมถอยลงเป็นเวลาหลายปีก่อนปี 2020 และโควิด-19 เปิดเผยช่องโหว่ทั่วทั้งระบบ

แอฟริกาใต้เจอโควิดเพิ่มขึ้น คราวนี้มาจากโอไมครอนใหม่

โครงการ ความมั่นคงด้านอาหารโลก

GFSP ทำงานอย่างอิสระและผ่านการเป็นหุ้นส่วนเพื่อเสนองานวิจัย การวิเคราะห์ และนโยบายเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ที่สามารถเพิ่มความมั่นคงด้านอาหารทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลำดับความสำคัญของเรามีวิวัฒนาการ โดยสะท้อนธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปของความท้าทายด้านความมั่นคงทางอาหาร วันนี้ GFSP มุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญหลายประการที่จำเป็นต่อการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ระบบอาหารมีส่วนรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก (GHG) มากกว่าหนึ่งในสาม ในขณะที่วิถีชีวิตของผู้ผลิต เช่น เกษตรกร คนเลี้ยงสัตว์ คนป่าไม้ และชาวประมง กำลังถูกคุกคามมากขึ้นเรื่อยๆ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ GFSP ตรวจสอบความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงด้านอาหารต่อการอพยพและความขัดแย้ง และเสนอแนวทางแก้ไขสำหรับผู้ผลิตเพื่อลดการปล่อย GHG และปรับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

ความมั่นคงด้านอาหารของกองทัพสหรัฐ : ความไม่มั่นคงด้านอาหารในหมู่ทหารผ่านศึกสหรัฐฯ และครอบครัวทหารเป็นปัญหาด้านความมั่นคงของชาติ: มันทวีความเครียดให้กับบุคลากรประจำหน้าที่ มีส่วนทำให้เกิดภาวะทุพโภชนาการในหมู่สมาชิกบริการและลูกๆ ของพวกเขา ซึ่งมีแนวโน้มที่จะรับราชการทหารในวัยผู้ใหญ่ และอาจขัดขวางการรับสมัคร บริการติดอาวุธ GFSP เสนอเส้นทางสู่การแก้ปัญหาความไม่มั่นคงด้านอาหารทางทหารในระยะยาว

โภชนาการ : สี่สิบเปอร์เซ็นต์ของประชากรโลกไม่สามารถซื้ออาหารเพื่อสุขภาพที่ถูกที่สุดได้ อาหารที่ไม่ดีเชื่อมโยงกับโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และมะเร็ง ซึ่งเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีของโลก ในขณะที่โภชนาการที่ไม่เพียงพอในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตจำกัดการพัฒนามนุษย์และเศรษฐกิจ GFSP ตรวจสอบความท้าทายเหล่านี้และเสนอวิธีการเพิ่มการผลิตและการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก

สนับสนุนโดย : แทงบอลออนไลน์

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o