Far Cry 5 Development 2

Far Cry 5 Development 2 หลังจากที่ในตอนที่แล้วเราได้พากันไปชมเรื่องราวการพัฒนาเกมส์ฟาร์ครายในภาคที่ 5 กันมา จะเห็นได้ว่าฟาร์ครายภาคนี้มีแต่ละแผนกจากยูบิซอฟต์มาน้อยกว่าภาคก่อนๆ

แต่สามารถทำออกมาได้ดีมาก และจะได้รู้เรื่องที่มาของแผนที่ในฟาร์ครายภาคที่ 5 ด้วยว่ามีจากที่ไหน ท่านใดที่ยังไม่ได้อ่าน สามารถกลับไปอ่านได้ที่ คลิก การพัฒนาเกมส์ฟาร์ครายภาคที่ 5

ในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมกันกันเรื่องอะไรรอชมกันได้ เราได้เตรียมข้อมูบมาไว้ให้แล้ว เอาหละพร้อมแล้วไปชมกันเลย

🎮 🎮 🎮 🎮 🎮🎮🎮🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮

Far Cry 5 Development 2

Far Cry 5 Development 2 เรื่องราวการพัฒนาเกมส์ฟาร์คราย

🎮 🎮 🎮 🎮 🎮🎮🎮🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮

การพัฒนาการเขียนเกมส์ฟาร์คราย 5

ในเกมส์ฟาร์ครายในภาคที่ 5 นั้นได้มีการทำฉากต่างๆและสีของเกมส์ฟาร์คราย 5 ที่มีการแบ่งส่วนออกไปเลยในภาคนี้ เฮย์คนที่ดูแลเรื่องนี้นั้นได้บอกว่าเขาอยากที่จะทำให้มันออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

ในเกมส์ฟาร์ครายจะมีส่วนมาจากเรื่องราวสงครามเย็นที่เกิดขึ้นกับประเทศที่มีอำนาจใหญ่สองที่ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 21 จะเห็นว่าช่วงนั้นก็จะมีการก่อการร้ายเกิดขึ้นด้วย

อย่างเหตุการณ์ 11 กันยายน และเรื่องการเงินต่างๆ อย่างปัญหา วิกฤตสินเชื่อซับไพรม์ ที่ทำให้ประชาชนเริ่มที่จะตั้งคำถามกับรัฐบาล ทำให้ได้รับแรงบันดาลใจในการเขียนเกมสืฟาร์คราย 5 ขึ้นมา

ในเกมส์ฟาร์ครายภาคนี้นักเขียนจึงเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับลัทธิวันโลกาวินาศที่เราจะเห็นว่าในฟาร์คราย 5 จะมีศัตรูที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้ เฮย์เขาได้ลงมือเขียนในช่วงปีค.ศ.2014

ในช่วงกุมภาพันธ์ ปีพ.ศ.2559 เฮย์เขาได้ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งและการถูกยึดที่เลี้ยงสัตว์ที่รัฐโอเรกอน เฮย์เขาพยายามที่จะหาหลักฐานและเก็บข้อมูลกับเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

🎮 🎮 🎮 🎮 🎮🎮🎮🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮

Far Cry 5 Development 2

🎮 🎮 🎮 🎮 🎮🎮🎮🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮

เพื่อที่จะนำเอาเรื่องราวนี้ไปเขียนในเกมส์ฟาร์ครายภาคที่ 5 ในส่วนของตัวละครในเกมส์ฟาร์คราย 5 ทีมพัฒนาพยายามที่จะออกแบบให้ต่างออกไปและน่าจดจำมากขึ้น ทำให้ตัวละครในก

เกมส์นั้นจะมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปอย่างที่เราได้เห็นกัน จากการที่เฮย์ได้เขียนเรื่องราวที่ถือว่าเป็นด้านมืดลงไปในเกมศืทีมพัฒนาพยายามที่จะทำเกมส์ให้ออกมาสนุกและไม่เครียด

ทีมพัฒนาจึงได้ทำการใส่ลูกเล่นต่างๆในเกมส์ฟาร์ครายภาคนี้อย่างเช่น อาวุธที่สามารถที่จะใช้งานได้อย่างหลากหลายรูปแบบ และยังมีการสำรวจแมพท์ที่จะมีปริศนาให้ผู้เล่นได้ออกสำรวจ

บทความโดย บาคาร่าออนไลน์